Register Open Regels

Regels zijn nodig om wet- en regelgeving te vertalen naar uitvoering. Er zijn geen eenduidige aanwijzingen hoe een regel moet worden opgesteld. Daardoor kun je niet altijd controleren of een regel juist is. Die aanwijzingen bestaan bijvoorbeeld wel voor wet- en regelgeving. Regels zijn ook geen computercode die gecontroleerd kan worden door een machine. Het is daarom lastig voor overheden, burgers en bedrijven lastig om te bepalen of een regel 'juist' is.

Daarom vind je op deze website regels die de overheid gebruikt om wetgeving te vertalen naar uitvoering. Het register Open Regels biedt inzicht in:

  1. welke regels er zijn
  2. van wie de regels zijn
  3. met welk doel ze worden gebruikt

Dit overzicht zal bevestigen dat regels verschillend zijn op veel aspecten. Alleen publicatie biedt de mogelijkheid om dit te constateren. Het stelt ons in staat samen te werken aan afgestemde regels, alsook aan een gedeelde aanpak en methodiek voor het opstellen van regels.

Lees meer over Open Regels waarom ze nodig zijn, hoe we het register ontwikkelen en waar Open Regels in de praktijk al worden toegepast.