Methoden

Regelbeheer wordt binnen de overheid op uiteenlopende wijze toegepast. Een constante die wordt gedeeld, is de noodzaak de wet uit te voeren volgens de bedoeling van de wetgever. Dit betekent handelen volgens de beginselen van behoorlijk bestuur en de uitvoering zo soepel mogelijk aanpassen aan nieuwe politieke inzichten.

Dat begint met de methoden en technieken die daarbij worden gebruikt inzichtelijk te maken. Op deze pagina verzamelen we die.

Staat jouw methode er niet tussen? Neem dan contact op met Steven Gort.

Filter
DSL

RuleSpeak®

RuleSpeak® is een verzameling richtlijnen voor het formuleren van bedrijfsregels op een bedrijfsvriendelijke en precieze manier. Het is geen taal of syntax maar eerder een verzameling voorschriften voor Nederlandstalige formulering van bedrijfsregels gebaseerd op ervaringen in de praktijk.

software

Avola

Avola is een platform waarmee regels binnen een organisatie op een gestandaardiseerde wijze vertaald kunnen worden naar een toetsbaar beslismodel. Er wordt gebruik gemaakt van de bekende DMN-standaard om logica van regels vast te leggen in beslistabellen die het model vormen.

methode

De LegitiMaat

De LegitiMaat is een werkmethode om de geautomatiseerde uitvoering van wetten door de overheid op een gestandaardiseerde manier inzichtelijk te maken en te beoordelen.

methode

Wetsanalyse

Wetsanalyse helpt een goede vertaling van wetgeving naar de uitvoeringspraktijk te maken waarbij alle stappen voor het interpreteren, preciseren en nader invullen van wetgeving expliciet en op een gestructureerde manier worden vastgelegd.

DSL

Semantisch HTML-vocabulaire

Met de HTML-vocabulaire in RDF kan elk type HTML-document zinvol worden weergegeven, gegenereerd en gevalideerd met alleen standaard semantische technologieën. Bovendien kan de volledige herkomst van een gegenereerd HTML-document worden opgegeven, aangezien elk element van het document kan worden beschreven en semantisch kan worden verrijkt.

software

USoft

USoft biedt een low-code platform voor regelgestuurde software obv SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules Specification).

methode

RuleManagment Methode

Met de RuleManagment Methode (RMM) wordt wet- en regelgeving op een gestructureerde wijze doorvertaald naar bedrijfsregels. Deze bedrijfsregels representeren een eenduidige vastlegging van de logica van de wet- en regelgeving. Ze worden opgebouwd vanuit een feittypemodel volgens vaste regelpatronen, welke gebaseerd zijn op RuleSpeak en SBVR.

methode

FLINT

FLINT is onderdeel van een protocol voor het uitvoeren van normatieve taken (Calculemus) en een expliciete taal om interpretaties van juridische bronnen vast te leggen (FLINT).

platform

Sparkwise

Sparkwise is een Decision Intelligence SaaS platform waarmee beleidregels en bedrijfslogica, met 1 druk op de knop, geautomatiseerd omgezet worden naar uitvoerbare beslisservices (APIs) en ondersteunt daarmee Legislation to Operation (LegOps) kwaliteit en versnelling. Geïnspireerd op de DMN standaard en uitbreid met geavanceerde hulp functionaliteiten om ook incidentele en niet-technische gebruikers te helpen. Elke uitkomst wordt voorzien van een visuele detail weergave, om transparantie van handelen en besluiten te borgen.

software

OpenFisca

OpenFisca is an open-source software framework for modelling tax and benefit systems in a way that is both readable by humans and executable by computers. It enables translating laws and regulations into executable Python code, making them accessible for both legal and technical experts. It creates standardised and testable decision models over APIs, promoting transparency and accessibility in legislative systems.

DSL

RegelSpraak

In ALEF worden specificaties opgesteld die bestaan uit regels, datadefinities en testgevallen. De regels zijn opgesteld in de taal RegelSpraak. Dit is een gecontroleerde Nederlandse taal die zowel voor juristen als voor computersystemen goed leesbaar is.

methode

CircuLaw

CircuLaw is een kennisplatform waarmee beleidsmakers, projectleiders en inkopers worden geholpen bij het meer en beter gebruikmaken van regelgeving teneinde de circulaire economie te bevorderen. Wet- en regelgeving biedt goede mogelijkheden om effectief circulair beleid te maken. CircuLaw ontsluit die complexe wet-en regelgeving zodat beleidsmakers er mee aan de slag kunnen. Zo kan de overstap van het lineaire systeem naar een circulair systeem bevorderd worden. Een stap die essentieel is om versnelde klimaatverandering tegen te gaan, vervuiling te verminderen, de biodiversiteit te behouden en om te zorgen dat grondstoffen beschikbaar blijven.

platform

Blueriq

Het Blueriq platform is een regelgedreven software platform ontworpen voor dynamische, zakelijke oplossingen voor organisaties met kennisintensieve processen. Het stelt jou en je organisatie in staat snel en kosteneffectief te reageren op veranderende omstandigheden en regelgevingen zodat je een persoonlijke en efficiënte dienstverlening kunt bieden aan iedere klant.

methode

DEMO

DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) is een methode voor het analyseren en (her)ontwerpen van organisaties, waarbij het menselijk handelen centraal staat. DEMO focust zich op de essentie van een organisatie – WAT de organisatie doet – en abstraheert van implementatie – HOE een organisatie dat doet. Een DEMO model beschrijft een samenwerkingsverband binnen een organisatie of over organisaties heen. Een DEMO model vormt een consistent geheel van producten, verantwoordelijkheden, processen, informatie en bedrijfsregels.

DSL

Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën

Een grote uitdaging bij het ophalen en delen van persoonlijke gegevens is de standaardisatie. Omdat de burger in meerdere domeinen verkeert, zoals centrale en lokale overheden, banken, verzekeringen, web-gebaseerde retail etc. heeft deze te maken met meerdere standaarden. Bij het opzetten van de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF) hebben wij de gegevensvraag als uitgangspunt genomen. De gegevensvraag is vaak een formulier (papier of webgebaseerd) met meerdere vragen. Deze vragen kunnen worden beantwoord door gebruik te maken van gegevens uit meerdere bronnen, die toegankelijk zijn volgens verschillende standaarden.

DSL

AKN4EU

Akoma Ntoso (“linked hearts” in the Akan language of West Africa) defines a set of simple technology-neutral electronic representations in XML format of parliamentary, legislative and judiciary documents. AKN4EU can be considered as the localisation of Akoma Ntoso for EU legislation.

software

LEOS

LEOS is a web tool to support the legislative drafting in the EU with online collaboration, version control, and co-editing. It utilises Akoma Ntoso XML schema. It is an EC solution.

software

Blawx

Blawx is an open source, user-friendly, web-based declarative logic knowledge representation tool designed specifically for encoding, testing and using rules. It is implemented as a set of applications.

DSL

Catala

Catala is a domain-specific programming language designed for deriving correct-by-construction implementations from legislative texts.

software

DataLex

AustLII's DataLex can be used to develop legal reasoning applications in areas such as legal advisory services, regulatory compliance, decision support and Rules as Code. AustLII is a joint facility of UTS and UNSW Faculties of Law.

platform

Beinformed

Het Be Informed-platform is een direct modelgestuurd automatiseringsplatform. Deze modellen (en de processen die ze vertegenwoordigen) zijn direct bruikbaar, zonder extra programmering of conversie naar code. Bedrijfsregels worden semantisch vastgelegd en gemodelleerd en kunnen op elk moment worden getest en aangepast.

platform

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het DSO ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket. De Registratie toepasbare regels (RTR) is de centrale voorziening voor toepasbare regels.