Skip to main content

Beinformed

The Be Informed RegTech Platform

Be Informed helpt organisaties bij het bijhouden van en voldoen aan de immer groeiende hoeveelheid regelgeving. Met ons softwareplatform worden wetgeving en andere bedrijfsregels omgezet in machine-leesbare modellen. Deze modellen worden ingezet om dynamische, complexe processen te automatiseren. Organisaties verbeteren zo de controle en efficiëntie van hun kennisintensieve processen en tegelijk het naleven van relevante regelgeving. De in de applicaties gebruikte regelgeving is volledig traceerbaar tot aan de bron.

De ‘wat’ van Be Informed

De vereiste automatisering en aansturing wordt gerealiseerd door het combineren van diverse activiteiten die essentieel zijn voor complex, kennisintensief werk.

Norm engineering om geautomatiseerde compliance mogelijk te maken. Dit komt neer op het vangen van de expliciete interpretaties van relevante beleids- wetgevingsbronnen in modellen. Deze gemodelleerde regels worden onderdeel van de te ontwerpen oplossing. Deze directe verbinding tussen bron en uitvoering zorgt voor een inherent compliance, transparantie and traceerbaarheid.

Decision management om kennisintensief werk te automatiseren. We vangen de benodigde bedrijfskennis in modellen en gebruiken deze kennis om (geautomatiseerde) besluitvorming richting klanten, medewerkers en leveranciers te optimaliseren.

Dynamisch casemanagement om complexe processen dynamisch en intelligent af te handelen. Iedere zaak of klant wordt krijgt zijn eigen unieke behandeling op basis van zijn specifieke behoefte en context..

Informatie-integratie gericht op snelheid en eenvoud. Integratie tussen diverse systemen, met heel verschillende conceptuele, contextuele en technische representaties. Semantische mapping wordt expliciet los getrokken van technische mapping. Dit zorgt voor een bedrijfsgerichte (in plaats van louter technische) benadering van integratie.

Het ‘hoe’ van Be Informed

Het Be Informed platform combineert de volgende elementen om complex kennisintensief werk op schaal te kunnen ondersteunen en automatiseren.

Interpreteren van wet- en regelgeving

We bieden de mogelijkheid om relevante bronnen van normen (zoals wetgeving) te annoteren en te interpreteren. De resulterende expliciete interpretaties worden vastgelegd in een geformaliseerde taal, i.e. een model dat door machines begrepen kan worden. Deze worden gebruikt om volledig traceerbare, transparante en conforme systemen te leveren.

Contextgedreven en doelgerichte besluitvorming

We gebruiken declaratieve modellen en doelgerichte inferentiemachines om beslissingen te automatiseren en besluitvormers te ondersteunen. Onze modellen zijn gebaseerd op het vastleggen van pre- en postcondities. We beschrijven onder welke condities activiteiten (nog) niet moeten/mogen/kunnen worden uitgevoerd. We vereisen dus geen beschrijving van alle mogelijke volgorden van activiteiten. Dit stelt het platform in staat om soepel om te gaan met de complexiteit van de echte wereld en vermijd rigide of enorme hoeveelheid workflows. De relevante, bij het doel passende workflow zal automatisch ontstaan.

Directe modelgedreven ontwikkeling

Onze modellen (en de processen die ze vertegenwoordigen) zijn direct executeerbaar, zonder extra programmering of omzetting in code. Bedrijfsregels worden in semantische modellen vastgelegd en kunnen op elk moment worden getest en aangepast.

Eén bedrijfstaal

We gebruiken de bedrijfstaal van een klant voor het modelleren van de producten, diensten, processen en beleidslijnen.

Eén open platform

Het platform verbindt en orkestreert (via open standaarden) het gehele end-to-end bedrijfsproces, waarbij elke stap, rol en systeem wordt verantwoord. Alle relevante of gewenste (externe) relaties, afhankelijkheden en artifacten worden hiertoe vastgelegd in onze modellen.

Be Informed: het RegTech Platform

Complex kenniswerk in gereguleerde domeinen vereist een benadering van bedrijfsprocessen en beslissingen die ervoor zorgt dat de regelgeving per definitie wordt nageleefd (compliance by design). Een benadering die de automatisering van activiteiten en taken maximaliseert, maar tegelijk kenniswerkers in staat stelt om met uitzonderingen om te gaan (regelruimte). Dit alles vereist het ondersteunen van de gehele stroom van wet- en regelgeving tot applicaties en diensten.

Expliciete interpretaties als basis voor modelgedreven diensten en toepassingen Figuur 1: Expliciete interpretaties als basis voor modelgedreven diensten en toepassingen

Bronnen

Het begint met de juiste ondersteuning voor organisaties om de wettelijke vereisten efficiënt te begrijpen en er vervolgens aan te voldoen. Hiervoor ondersteunen wij het achterhalen, bestuderen en analyseren van relevante regelgevende bronnen.

Interpreteren

Uit de regelgevende bronnen worden de voor de organisatie relevante, expliciete interpretaties achterhaald. Deze interpretaties worden in de vorm van bedrijfsregels vastgelegd in een normatief model. Dit vastleggen doen we met behulp van geformaliseerde open standaarden die relevant zijn voor het domein van de klant. Open standaarden met betrekking tot het formaat van bronnen van normen (zoals Cen Metalex, USLM en BwB) maar ook met betrekking tot hun expliciete interpretaties.

De resulterende modellen kunnen worden hergebruikt in applicaties en zelfs tussen organisaties. Deze aanpak vangt de doorgaans verborgen fase tussen de publicatie van nieuwe regelgeving en de interpretatie ervan in implementaties. De belangrijke fase waarin kenniswerkers de expliciete interpretaties van relevante bronnen van normen bestuderen, bespreken en bevestigen.

Modeleren

Samen met andere gemodelleerde bedrijfsregels zijn deze normatieve modellen ingebed in het applicatie ontwerp. Het ontwerp is dus gebaseerd op, en herleidbaar tot, de interpretatie en dus de oorspronkelijke bronnen, waardoor volledige traceerbaarheid stroomopwaarts en stroomafwaarts mogelijk is.

Handhaven

De inference-engines in ons platform zetten deze bedrijfsmodellen vervolgens om in modelgedreven diensten en applicaties. Deze zijn compliant by design, met dynamisch opkomende workflows en ondersteuning voor kenniswerkers waar en wanneer dat nodig is.

Producten

Ons platform bestaat uit diverse producten die op een geïntegreerde en iteratieve manier samenwerken.

Figuur 2: Ons RegTech-automatiseringsplatform Figuur 2: Ons RegTech-automatiseringsplatform

De Workbench is een SaaS-product (Software as a Service) dat organisaties helpt bij het vastleggen, bespreken en delen van expliciete interpretaties van bronnen van normen.

Figuur 3: Workbench Figuur 3: Workbench

In de Studio's nemen we de normatieve modellen van de Workbench en verwerken ze samen met andere bedrijfsregels in het applicatie-ontwerp. Ook wordt hier applicatiegedrag toegevoegd.

Figuur 4: Kennismodelleren in de studio Figuur 4: Kennismodelleren in de studio

De Runtime applicatie wordt geïmplementeerd in de infrastructuur van de klanten en stelt hen in staat om beleids- en wetsvereisten automatisch na te komen.

Figuur 5: Applicatie en services Figuur 5: Applicatie en services

Het Documentatieportaal stelt alle belanghebbenden in staat om de kwaliteit van de interpretaties en andere bedrijfsmodellen te beoordelen, te valideren en te onderhouden.

Figuur 6: Documentatieportaal en tickets Figuur 6: Documentatieportaal en tickets

Afsluitend

Be Informed is een best-in-class softwareleverancier. Met meer dan 20 jaar ervaring in RegTech zijn we voortdurend bezig met innovatie om de meest complexe situaties te automatiseren. Ons platform is meer dan alleen software - het is een oplossing die is ontworpen om organisaties te helpen zich te ontwikkelen in het huidige complexe en voortdurend veranderende regelgevingslandschap. Be Informed heeft haar hoofdkantoor in Apeldoorn en is wereldwijd vertegenwoordigd in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, APAC en het Midden-Oosten. We begrijpen de uitdagingen van het werken in steeds veranderende regelgevende omgevingen en wij helpen organisaties om moeiteloos met deze complexiteit om te gaan.

Contact

Wilt u meer weten over Be Informed RegTech Platform? Neem contact op met onze adviseurs:

  • Rob Hengeveld
  • Geert Rensen
  • Emile Hendriksze

U kunt ons bereiken op: contact@beinformed.com

Wilt u teruggebeld worden? Laat dan een bericht achter op onze website: www.beinformed.com/contact