Skip to main content

Inleiding

Tussen beleidswensen en uitkomsten in de samenleving zit de uitvoering van regelgeving in beschikkingen. Voorbeelden zijn de belastingwetgeving, toeslagen en studiefinanciering in zogenoemde massabesluitvormingsprocessen. In bijzondere tijden van COVID (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, etc), inflatie, en het rechtzetten van eerder onrecht (Groningen, Toeslagenaffaire), en stijgende energieprijzen, is de druk op de uitvoering door de overheid alleen maar toegenomen en zijn snel nieuwe massabesluitvormingsprocessen nodig.

Versnellen bouw massaproces

Een massaproces is echter niet zomaar gebouwd, ingericht en op snelheid, terwijl snelheid noodzakelijk is. Het vinden van gekwalificeerd personeel, met name juristen én die inwerken kost nou eenmaal tijd en tijd is kostbaar. Ook duren de meeste implementatie trajecten van de nodige software (te) lang. Daarom wordt teruggegrepen naar een tussenoplossing zoals Excel en heel veel personeel, wat niet schaalbaar en consistent is, terwijl dat juist nodig is.

De tussenoplossingen zijn echter niet nodig. We zijn ervan overtuigd dat regelgeving wel snel en consistent kan worden overgezet in een massabesluitvormingsprocessen, door te werken vanuit een Rule Engine in natuurlijke taal en vanuit die regels de gegevens en processen op te bouwen. Sneller dan procesmatige inrichting en toekomstbestendig.

In de video leggen wij de methode uit.

Werkt het in de praktijk?

Deze manier van werken gebruiken wij voor onze eigen projecten op het gebied van (o.a.) arbeidsrecht en ook in onze consulting werkzaamheden. Wat we hebben gebouwd, werkt naar tevredenheid.

In de video hieronder lichten we de methode met een praktijkvoorbeeld verder toe.

Wij zijn een legal tech bedrijf met als doel juridisch werk te vereenvoudigen. Wij houden van intelligente oplossingen en combineren graag ons technische en juridische knowhow daarvoor.