Skip to main content

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket. Op de website Aan de slag met de Omgevingswet leest u meer over oefenen en de implementatie van het DSO.

Samenhang DSO keten (globaal)

Toepasbare regels

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels. Overheden maken toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Daar kunnen burgers en bedrijven controleren of ze een vergunning moeten aanvragen voor hun plan. Dat doen ze door vragen te beantwoorden. Toepasbare regels dragen zo bij aan de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Overheden kunnen alleen toepasbare regels maken voor hun eigen juridische regels.

Toepasbare regels in het Omgevingsloket

Toepasbare regels komen voor in het Omgevingsloket bij 3 onderdelen:

  1. Bij het onderdeel Vergunningcheck. Burgers en bedrijven kunnen hier controleren of ze hun plan op een bepaalde locatie mogen uitvoeren. Dit doen ze door vragen te beantwoorden. Deze vragen maakt u met toepasbare regels. Zo krijgen burgers en bedrijven een conclusie: moeten ze een vergunning aanvragen? Of een melding doen? Of moeten ze informatie aanleveren?
  2. Bij het onderdeel Aanvragen. Hier kunnen burgers en bedrijven een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanleveren voor een informatieplicht. Via toepasbare regels vraagt u hier de indieningsvereisten. Dit is de informatie die u nodig heeft voor een vergunningaanvraag, melding of informatieplicht.
  3. Bij het onderdeel Maatregelen op maat. Hier kunnen burgers en bedrijven controleren welke maatregelen ze moeten nemen bij het uitvoeren van een activiteit. Via toepasbare regels laat u hier de regels en voorschriften op maat zien voor de activiteiten die iemand wil doen.

Lees meer op de pagina Introductie toepasbare regels

Standaard en informatiemodel toepasbare regels (STTR en IMTR)

De Standaard toepasbare regels (STTR) is een van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De STTR en het bijbehorende informatiemodel (IMTR) zijn nodig om toepasbare regels te kunnen publiceren. Ze horen bij het maken en het aanleveren van toepasbare regels aan de Registratie toepasbare regels (RTR).

Lees meer op de pagina Standaarden DSO.